Hopp til hovedinnhold

9. oktober 08:00 AM

15. oktober- 04:00 PM

#lagplass - ei uke med ekstra fokus på psykisk helse

Arrangør: Nord Solem gård
Sted: Snøan-Strinde 349, Soknedal, Norge
Kontaktperson: Eli Figenschow
innpaatunetelifigen@gmail.com 47148240

På alle inn på tunet - arrangement denne uka vil vi holde ekstra fokus på psykisk helse, inkludering og det å gi plass til hverandre. Hva trenger vi for å ha det bra i livene våre? Hva er det å ha det bra? Hvordan kan vi sammen bidra til at de rundt oss - og oss selv - får en litt bedre dag? Vi vil være mye sammen med dyrene, og gjennom å være nær dem, oppleve både glede, mestring, ro og trygghet. Alle som er på gården skal føle seg inkludert og som en del av det sosiale fellesskapet i gruppa. Gjennom felles måltider er det rom for de gode samtalene, det er høyt under taket - og vi brenner for at alle skal ha og utvikle forståelse, aksept og glede over at vi alle er forskjellige.

Bli med å markere Verdensdagen!

Hjelp oss gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det! Bruk Verdensdagen som en anledning til å markere ditt engasjement, spre kunnskap, stille viktige spørsmål eller gjøre noe meningsfullt for de rundt deg.

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

  • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
  • du kan påvirke samfunnsdebatten
  • du er med på å utfordre stigma og fordommer
  • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
  • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
  • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
  • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa