Hopp til hovedinnhold

Foredragsholdere 2023

Se vår liste over anbefalte foredragsholdere til markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Passer for

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole

Varighet

1-2 timer

Vi ønsker å tilrettelegge for gode markeringer, og vet at mange ønsker tips til relevante foredragsholdere. Under finner du en anbefalt liste til årets markeringer.

Alle på listen tilbyr foredrag gratis eller til rabattert pris i kampanjeperioden (uke 39-42), med et pristak på maks 8000 kr. Reisekostnader avtales utenom. Enkelte foredragsholderne har avgrenset tilbudet til enkelte sektorer eller geografiske områder.

Du bestiller foredrag ved å kontakte den enkelte foredragsholder direkte.

Gode råd for å booke foredragsholder

I perioden rundt Verdensdagen er det mange som vil ha foredrag, og flere av foredragsholderne vil ofte få flere forespørsler for samme dato. Det er derfor viktig med tydelighet og gode avklaringer for å få til en effektiv booking-prosess.

 • Lag en ønskeliste over hvilke foredragsholdere dere helst vil ha. Forankre denne hos de som tar beslutning, slik at dere er klare til å booke hvis dere får «JA» fra den foredragsholderen dere vil ha.
 • Avklar hvilken dato og hvilket klokkeslett dere ønsker foredraget. Et foredrag er normalt 45 minutter. Alt utover dette, kan øke prisen.
 • Sørg for at budsjettet er avklart før dere går i gang med bookingen. Foredrag kan faktureres som undervisning, uten mva.

Ann Jeanette Heitmann

Hvordan skape gode og inkluderende miljø for barn?

Ann Jeanette Heitmann har lang erfaring fra arbeid med barn og familier, som helsesykepleier og familieterapeut. Ann Jeanette snakker om foreldrerollen, kommunikasjon med tenåringer og utvikling av et godt selvbilde. Hva trenger barn for å bli trygge på seg selv? Hvordan arbeide systemisk og løsningsorientert i møte med barn og deres familier? I dette foredraget formidler Heitmann kunnskap og konkrete verktøy for å skape gode og inkluderende miljøer rundt barn både hjemme og på skolen.

Målgruppe: Foreldre, helsepersonell og ansatte i skolen
Region: Alle
Les mer og book foredrag her

Arne Klyve

Et inkluderende samfunn

Foto: Lars Svenkerud

Arne Klyve er samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver på rusfeltet. Foredraget løfter blikket mot samfunnsmessige forhold som bidrar til stress, ensomhet og utenforskap. Hvorfor har noen det så vondt, når vi har det så materielt godt? Har vi mer smerter i dag eller tåler vi smerter dårligere? Hva eller hvem påfører oss disse smertene. Kommer de innenfra eller utenfra? Og hva skjer med de som ikke når opp i konkurransen om de beste skoleplassene og arbeidsplassene? Føler noen tidlig i livet at fremtiden er bortimot avlyst?

Målgruppe: Tverrfaglige/tverretatlige grupper i kommuner, arbeidsplasser og organisasjoner
Region: Alle
Send forespørsel til arne.klyve@outlook.com

Barbro Sætha

Profilbilde av Barbro Sætha

Barbro holder foredrag om mental trening og gir deg verktøy til hvordan du kan styrke de mentale ferdighetene dine. Barbro har utdanning fra Norges Idrettshøyskole og innen organisasjonspsykologi og ledelse. Kombinert med bakgrunn fra langrenn på høyt nivå og som mental og fysisk trener i flere år, har Barbro bred erfaring fra møter og samarbeid med ulike mennesker og personligheter. I sine foredrag vektlegger Barbo viktigheten av tilhørighet og autonomi i et samfunn som går raskt fremover, ofte med mye usikkerhet og endringer som skjer på kort tid. Hun vinkler sine foredrag inn mot både unge og voksne, og deler inspirerende om de små tingene vi kan gjøre hver dag for at andre i enda større grad skal oppleve å høre til, både på jobb og i samfunnet.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike målgrupper.
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Barnevakten (gratis)

Ung på nett

Logo for Barnevakten

Ung på nett er et nettvettkonsept for elever, foreldre og lærere i ungdomsskolen. Bli med å øke ungdommens digitale trivsel med å arrangere kveldsskole på 8. trinn på din ungdomsskole i regi av Barnevakten, Ung på nett. På kveldsskolen møtes foreldre og elever sammen for å utvikle gode relasjoner og øve på å forebygge nettmobbing, hatprat og utenforskap.

Målgruppe: 8. trinn på ungdomsskolen
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Bjørne Bjørnson

Hvordan få et mer menneskelig bærekraftig samfunn, og øke verdiskapingen gjennom bedre selvledelse.

Profilbilde av foredragsholder Bjørne Bjørnson.

Med sin livshistorie og gode råd om hvordan du kan opprettholde en god psykisk helse, deler Bjørne hvordan vi alle kan begynne å øke vår mentale velvære og prestasjon. Bjørne deler historier om sin motgang, og hvordan han gikk fra å være konsulent i selskaper som A.T. Kearney og Deloitte, til å være sengeliggende i over ett år og utenfor arbeidslivet i nesten fire år på grunn av stress. Heldigvis ble han frisk. I sine foredrag gir han innspill til hvordan vi som individer og kollektiv kan øke vårt nivå av lykke og verdiskapning, og skape et mer menneskelig bærekraftig samfunn hvor vi alle har det bedre og i større grad lykkes med målene vi setter oss. Til årets tema på verdensdagen for psykisk helse, lager Bjørne ekstra plass til temaer som:

 1. hvordan du kan lære deg til å bruke sårbarhet som en superevne til mer glede, tilhørighet og bedre prestasjoner
 2. hvordan medfølelse og evnen til å se andre er en muskel vi alle kan bli bedre på, og som også øker måloppnåelse
 3. Hva som skal til for at vi alle kan bygge mer robuste sosiale nettverk i våre liv, og hjelpe hverandre til å bli bedre utgaver av oss selv og organisasjoner.

Målgruppe: Alle, men spesielt aktuelt for arbeidslivet
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Carina Carl

Psykologisk trygghet | Kommunikasjon og samhandling | Verktøy for selvledelse

Carina Carl er psykolog, forfatter og foredragsholder med spisskompetanse innen arbeidspsykologi. Psykologisk trygghet er selve grunnlaget for alt virke. Fokusert oppmerksomhet, konsentrasjon, innovasjon og kreativitet, fleksibilitet, evnen til ny innlæring og hukommelse er alle underlagt og avhengig av en trygg kultur. Carina tilpasser gjerne foredraget etter behovene til bestiller.

Målgruppe: Arbeidsplasser og organisasjoner
Region: Alle
Book foredrag på post@carinacarl.no

Cecilie Benneche

Utenforskap, stigmatisering og følelser

Profilbilde av Cecilie Benneche

Cecilie er en erfaren psykolog og foredragsholder. Hennes tema er følelser, men kanskje ikke helt slik du er vant til å høre om dem. Hun skiller mellom vitale følelser og «føleri», og gir konkrete verktøy du kan bruke både hjemme og på jobb. Med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi, og lang erfaring i å veilede ansatte på ulike arbeidsplasser, har hun samtidig skrevet boka «Hva føler du nå? Enkle råd mot indre uro» (2022). Der oppfordrer hun leseren til å ta en liten ryddejobb for å skille mellom egne og andres følelser. Basert på boken «Presten, psykologen og gærningen» som hun ga ut i 2022, tar hun opp relevante samtaleemner om utenforskap og stigmatisering i sine foredrag.

Cecilie tilpasser sine foredrag etter kundens ønsker, og engasjerer gjennom sin lune og profesjonelle formidlingsstil.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Egil H.Olsvik

«Vi» er håpets grobunn

Olsvik har en doktorgrad i filosofi og er førsteamanuensis i psykologi, vitenskapsteori og etikk ved Politihøgskolen. I foredraget tar han utgangspunkt i sin doktoravhandling om konseptet «evidens» i psykiatri og psykologi (UiB, 2008). Olsvik viser at enhver meningsfull oppfatning av menneskelig samliv må funderes i et eksistensielt, humanistisk grunnsyn om at vi alle først og fremst er andre, for den andre. Slik legger vi grunn for gode sosiale rom, hvor håpets spire kan få gro.

Målgruppe: Passer for alle som er involvert i sosialt og psykisk helsearbeid.
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Eirik Lundblad Næsheim

Inkludering, frivillighet mobbing, selvbilde

Eirik er daglig leder i Anthonstiftelsen, en stiftelse som har som formål å jobbe med inkludering for alle unge, og skape arenaer for å oppleve mestring og tilhørighet, og har gjennom dette tett kontakt med mange unge som faller utenfor, som strever med utenforskap, ensomhet og manglende mestringsfølelse. Han er tidligere politi, og har blant annet jobbet i Ungdomsavsnittet i Oslo, og har også lang fartstid som nødhjelpsarbeider internasjonalt gjennom Leger uten Grenser og Røde Kors. I foredragene dekker han tema som inkludering, frivillighet, mobbing, det digitale ungdomslivet, å gjemme seg bak fasaden og selvbilde og selvfølelse.

Målgruppe: Ungdomsskole, videregående, universitet/høyskole, foreldre, frivillige organisasjoner, næringsliv
Region: Alle
Les mer og book foredrag.

Frode Thuen

Endring og omstilling i arbeidslivet – hva gjør det med oss, og hvordan mestrer vi det?

Profilbilde av Frode Thuen

Foredraget retter seg særlig mot ansatte i bedrifter og organisasjoner som er under endring og omstilling i en eller annen forstand. Her vektlegger jeg hva slike endringer innebærer for ansattes psykologisk trygghet, tillit og tilhørighet på jobb. Dette er faktorer som lett kan komme i spill når arbeidssituasjonen endres. Derfor er det særlig behov for å fokusere på hvordan alle parter kan bidra til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø i perioder med raske endringer og store omstillinger.

Frode Thuen er professor i psykisk helsevern ved Høgskolen på Vestlandet, og en av landets mest profilerte psykologer. Både gjennom sin forskning og formidling er han særlig opptatt av psykisk og relasjonell helse – både hjemme og på jobb, og hvordan vi best kan forebygge psykiske og relasjonelle problemer i samfunnet.

Målgruppe: Foredraget retter seg særlig mot ansatte i bedrifter og organisasjoner som er under endring og omstilling i en eller annen forstand.
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Guro Brakestad

Å finne sin plass

Guro Brakestad er sosionom og familieterapeut, og snakker godt og troverdig om det vanskelige og sårbare i livet. Hun har nærmere 20 års erfaring med veiledning og foredrag for ungdom, studenter, foreldre, og for de som jobber tett med mennesker. Hun har utarbeidet undervisning og kurs knyttet til psykisk helsearbeid for ungdom og studenter, og har god kunnskap om hva barn og ungdom trenger for å bli trygge og selvstendige, og å finne sin plass. Gjennom sin faglige og erfaringsbaserte kompetanse belyser Guro vanskelige dilemmaer som de unge står i, når det kommer til det å høre til, det å ta plass – og det å lage plass til andre. Enten det er i familien, i møte med venner, på arbeidsplassen eller i det frivillige arbeidet. Guro bruker mye humor, og har særlig kunnskap om hva som skaper gode relasjoner og trygge fellesskap med rom for mangfold.

Målgruppe: Ungdom/studenter, foreldre, frivillige, organisasjon - og arbeidsliv
Region: Alle

Les mer og send forespørsel her

Helene Back

Profilbilde av Helene Back

Helene har utdanning innen psykisk helse- og rusarbeid og har flere års erfaring med arbeid i psykisk helseteam i kommunen og DPS døgnavdelingen. Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, sier et ordtak. Men hva gjør du når livet føles mørkt, og du ikke ser noen grunn til å leve lengre? Helene Back har en sterk historie om psykisk sykdom bak seg. I hennes foredrag får du høre hvordan hun har jobbet med seg selv for å få tilbake gleden i livet, og å føle seg bra nok. Dette gjør hun med nærhet og inderlighet, hun viser sårbarhet og tar publikum med på en sterk reise. Hun forteller om hverdagsgleder og hva vi selv kan gjøre for å styrke vår psykiske helse.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov.
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Ivar Goksøyr

Dritten må ut. Mental helse, tilknytning, autentisitet og undertrykte følelser: Kan jeg være meg sammen med deg?

Spørsmål som belyses gjennom Ivar sitt foredrag:

 • Hva er de mest grunnleggende, universelle driverne for psykisk uhelse
 • Hvordan sår og traumer overføres fra generasjon til generasjon og gjennom kulturen.
 • Hvordan kroppen har evne til å lege psykiske sår, akkurat som fysiske

Ivar Goksøyr er psykologspesialist, grunnlegger av Psykologvirke og forsker ved Psykforsk - Innovativ Behandingsforskning ved Sykehuset i Østfold. Han er spesialist i dybdepsykologi, relasjonell traumatisering og psykedelisk terapi. Han er medgrunnlegger av Traumesentere, et helhetlig spesialisert tilbud for mennesker med små og store traumer. Ivar er en ettertraktet foredragsholder med en gripende formidlingsevne.

Målgruppe: Tverrfaglige organisasjoner og arbeidsplasser involvert i psykisk helsearbeid

Send forespørsel om foredrag på ivar@psykologvirke.no

Kari Løvendahl Mogstad

Bilde av Kari Løvendahl Mogstad

Kari er en svært samfunnsengasjert og erfaren lege, spesialist innen allmennmedisin, forfatter og samfunnsdebatant. Hun har blant annet skrevet bøkene «Kroppsklemma», og senest «Vår vei ut», en bok om spiseforstyrrelser, som hun skrev sammen med sin datter. Kari er fembarnsmor, og engasjerer seg i dagens intensiverte oppvekst med sosiale medier, kroppspress, spiseforstyrrelser, aldersangst, og perfeksjonsjag i samfunnet. Samtidig er hun opptatt av jenters og kvinners helse og rettigheter, og å belyse at vi også i Norge har utfordringer knyttet til økende seksualisering og «pornofisering» av ungdomskulturen. Dette vet vi at angår også guttene. Hun mener foreldre og voksne som jobber med barn, er nødt til å skjønne mer av deres hverdag og virkelighet, for å møte barn og unge i livene de lever.

Kari ønsker å lage plass til å snakke mer om temaer som mange synes er skamfulle, og som er fylt med myter og forestillinger. Med sin troverdige og ekte formidlingsstil, tar hun for seg temaer rundt psykisk helse, og hvilke forventninger og utfordringer barn og unge vokser opp med i dag.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Kristin Oudmayer

Profilbilde av Kristin Oudmayer

Kristin er direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, hvor hun også er ansvarlig for programmet ”Du kan være Den ene” i UNICEF Norge.

Hun er opptatt av den voksnes rolle i å skape trygge og inkluderende oppvekstforhold for barn og unge, særlig gjennom å se og forstå barn og unge som står i fare for å falle utenfor fellesskapet - eller allerede har gjort det. Foredraget «Du er viktigere enn du tror» tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv, og hvor viktige voksnes innsats er når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing. Kristin er opptatt av hva det egentlig betyr å lytte til barn og unges stemmer for å lykkes med å skape gode fellesskap.

Oudmayer har skrevet flere bøker om dette, og har i tillegg jobbet 18 år i psykiatrien, med oppfølging av barn som pårørende som sitt spesialfelt.

Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Kyrre Dyregrov

Selvhevdelse og grensesetting: Hvorfor er det så vanskelig for oss å sette grenser og å si ifra? Og hvordan bli bedre på det?

Profilbilde av psykolog Kyrre Dyregrov

Kyrre Dyregrov jobber til daglig som klinisk psykolog, med særlig interesse for traumefeltet. Han holder også foredrag og underviser, og formidler psykologisk kunnskap, blant annet gjennom Verdensdagens podkast Åpne Forhold.

Foredraget omhandler de to temaene jeg som psykolog aller oftest ender opp med å tematisere i terapi, nemlig grensesetting og selvhevdelse. Dette er vanskelig for svært mange, og for noen er det særlig vanskelig. Manglende selvhevdelse og grensesetting kan medføre at man plasserer seg utenfor fellesskapet, at man opplever stor slitasje i relasjoner, og at man sliter seg selv ut, fordi man ikke klarer å ta egne følelser og behov på alvor. Mange er redd for å være en byrde, bli avvist, eller være til bry for andre. Med dette foredraget håper jeg å hjelpe deg å forstå deg selv og dine mønstre bedre, og også hjelpe deg å bli bedre i stand til å ta vare på deg selv.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Les mer om Kyrre og book foredrag på kyrre.dyregrov@onlinepsykologene.no

Mari Norman

Profilbilde av Mari Norman

Mari Norman er psykologspesialist og gründer. Hun er spesialisert i stress, angst og arbeidspsykologi. Hvordan ta vare på dem som sliter med psykiske vansker på jobb? Hvordan arbeidsplassen kan være en forebyggende faktor? Hvordan skape en trygg og åpen arbeidskultur? Mari brenner for å formidle psykologisk kunnskap på en engasjerende, personlig og inspirerende måte og ønsker at lytteren skal sitte igjen med konkrete verktøy som både kan brukes på jobb og i privatlivet. Mari holder foredrag og kurs knyttet til ulike tema innen arbeidspsykologi, stress, ledelse og prestasjonspsykologi. Hun skreddersyr gjerne sine kurs og foredrag til dine behov.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses ulike behov
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Stine Skatvold Gåsø

Profilbilde av Stine Skatvold Gåsø

Stine holder foredrag om livsmestring og mental helse. Hun har selv opplevd mye motgang, og har lært mye om seg selv og andre, og spesielt om egen psykiske helse. Hun har i tillegg utdanning i sosialt arbeid, jobber som sosiallærer ved barne- og ungdomsskole og er fast medlem i kommunens kriseteam.

Stine brenner for å skape mot og vilje til å takle livets utfordringer. Hun tar utgangspunkt i sin egen historie gjennom ungdomstiden og inn mot voksenlivet, og formidler sterkt om hvordan det var å gå igjennom dødsfall i nær familie, seksuell utnytting og selvmordsforsøk. Stine deler verktøy for å takle sin egen «ryggsekk», og hvordan vi med sterkere bevissthet kan tilpasse oss omgivelsene når vi minner oss selv på at "alle har en bagasje». Hun gir innblikk i hvordan vi kan være den ene for noen andre - som gjorde at Stine fant tilbake til sin livsgnist. Hun holder også foredrag som gir innblikk i hvilke signaler en ungdom som trenger hjelp, gir - og hvor mye et smil om munnen og glimt i øyet kan gi til medmennesker rundt oss. For som hun er opptatt av - livet er her og nå!

Målgruppe: Voksne som jobber med barn -og unge
Region: Alle
Les mer og book foredrag

Venn1 – ungdom og psykisk helse

Et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge.

Bilde av mange smilende unge voksne fra undervisningsprogrammet Venn 1.

Venn1 er et dialogbasert undervisningstilbud fra Mental Helse, og består av presentasjon, dilemmaoppgaver, et erfaringsforedrag om egne utfordringer i ungdomstiden, lek og refleksjoner i plenum. Ungdommene får også utlevert en liten brosjyre med oppsummert informasjon.

Venn1 kan bestilles av skoler, fritidsklubber og andre aktører som jobber med ungdom mellom 13-20 år.

Venn1 tilbys til klasser/grupper opp til 40 elever og varer i 90 minutter, eller større forsamlinger og varer i 60 minutter (aktiviteter og dilemmaoppgaver utgår i kort versjon). Pris er 2000 kr per foredrag, pluss reise- og oppholdskostnader for to personer. Det er mulig å bestille 2 stk foredrag per dag.

Målgruppe: Skoler, fritidsklubber og andre aktører som jobber med ungdom mellom 13-20 år
Region: Alle
Les mer og book Venn1

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!

Sju grunner til å markere Verdensdagen for psykisk helse

 • du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse
 • du kan påvirke samfunnsdebatten
 • du er med på å utfordre stigma og fordommer
 • du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker
 • du er med på å utvide samtalen om psykisk helse
 • du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse
 • du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa