Hopp til hovedinnhold

Ressurser og aktivitetsforslag

Her finner du alle våre ressurser og idéer til aktiviteter for markering av Verdensdagen for psykisk helse.

36 spørsmål for å komme nærmere hverandre

Hopp over småpraten og bli bedre kjent med disse vitenskapelig dokumenterte spørsmålene for å skape nærhet.

ArbeidsplassenStudiestedPrivat markeringNærmiljøetVideregåendePrivat markering Opptil 1 dag

Foredragsholdere 2022

Se liste over anbefalte foredragsholdere fra fjorårets markering av Verdensdagen for psykisk helse.

ArbeidsplassenStudiestedVideregåendeUngdomsskoleNærmiljøetPrivat markeringSkole 1–2 timer

Psykevett

Aktivitet der deltakere definerer felles regler for sterkere psykisk helse.

ArbeidsplassenPrivat markeringUngdomsskoleStudiestedVideregåendeNærmiljøetDigital markeringAnnet 1–2 timer

Gode arbeidsdager

Aktivitet på arbeidsplassen, der de ansatte definerer felles kjøreregler for gode arbeidsdager.

ArbeidsplassenDigital markeringAnnet 1–2 timer

Quiz: Verdensdagen for psykisk helse 2022

Vi har laget enkle quizer tilpasset årets kampanjetema, til voksne og barn. Quizene kan skrives ut eller gjennomføres digitalt på Kahoot.

Privat markeringUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringStudiestedNærmiljøetArbeidsplassen 1–2 timer

Kort Fortalt - til mellomtrinnet

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Barneskole Opptil 1 dag

Kort Fortalt - til ungdomsskolen

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Ungdomsskole Over flere dager

Kort Fortalt - til videregående skole

Et undervisningsopplegg om årets tema basert på animasjonsserien Kort Fortalt.

Videregående Opptil 1 dag

Voksne for barn: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Undervisningsopplegg om årets tema for barnehage, barneskole og ungdoms- og videregående skole, utviklet av organisasjonen Voksne for Barn.

BarnehageUngdomsskoleBarneskoleVideregående Opptil 1 dag

Fortellinger fra dusjen

Fortellinger fra dusjen er en kort film med refleksjonsoppgaver fra NFI om ungdommens opplevelser i skolegarderober over hele Norge.

UngdomsskoleVideregående
Fem gutter som sitter rundt et bord og prater sammen

Guttas prat

Et lavterskeltiltak for å gjøre det lettere å prate åpent sammen i grupper.

VideregåendeStudiestedNærmiljøetSkole 1–2 timer
Hjelpehånda og prosessen verktøyet skal brukes fordelt på de fem fingrene

Hjelpehånda

Et problemløsningsverktøy som gir oversikt

BarneskoleUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringSkole 1–2 timer

Animasjonsfilmer

Korte animasjonsfilmer om psykisk helse, ensomhet og stigma.

BarneskoleUngdomsskoleVideregåendeDigital markeringNærmiljøetArbeidsplassenPrivat markeringStudiested 1–2 timer

Kultur og psykisk helse

Dialog og aktiviteter om psykisk helse for voksne med flerkulturell bakgrunn

NærmiljøetArbeidsplassenAnnetPrivat markeringDigital markering 1–2 timer
Samtale mellom to mennesker, der den ene lytter oppmerksomt

Bli en bedre lytter med aktiv lytting

Les mer om hva aktiv lytting er, og prøv ut et aktivitetsopplegg for elever fra 13 år og oppover.

UngdomsskoleVideregåendeStudiestedArbeidsplassenPrivat markeringSkole 1–2 timer

Dragen i magen

Podkastserie og samtaleverktøy om følelser for barnehagebarn og yngre skolebarn

BarnehageSkoleBarneskole Over flere dager
Tre kolleger som sitter i en gul sofa der den ene gestikulerer mot de andre to som lytter

Bryt isen og løft blikket

Snakk om jobb og psykisk helse - opplegg for arbeidslivet utviklet av Idébanken

Arbeidsplassen 1–2 timer

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Informasjon om hva psykologisk trygghet er, etterfulgt av en gruppeoppgave til arbeidsgruppen/teamet.

Arbeidsplassen 1–2 timer

Sommerfugler i magen

Blå Kors har utviklet «Sommerfugler i magen», en historie i form av både bok, film og presentasjon. Ressursene er laget for barn i alderen 6-9 år.

BarneskoleSkole 1–2 timer

Sammen og aktiv med mening

Et forskningsbasert undervisningsopplegg utviklet av UNICEF, som handler om å gjøre noe aktivt, meningsfullt og noe sammen.

Barneskole Over flere dager

Vær der for andre

Nyhetene med Lydjegerne snakker vi om hva makt er og hvordan makt kan brukes. De ønsker å bruke sin makt til å være der for andre,

Barneskole 1–2 timer

Løft blikket! Junioraktuelt

Hva betyr psykisk helse? Hvordan kan man se at noen ikke har det bra? Og hvordan kan vi bidra til at alle trives på skolen?

Barneskole 1–2 timer

Min og andres psykiske helse

Hvordan kan vi som medborgere skape større åpenhet rundt psykisk helse? Hvordan kan du bidra til at alle trives på skolen?

Ungdomsskole 1–2 timer

POFUs digitale undervisning

Digital undervisning om psykisk helse, med oppfølgingsoppgaver!

UngdomsskoleVideregående Over flere dager

Sosiale relasjoner og inkludering

En læringssti om sosiale relasjoner og inkludering som passer til elever i VG1

VideregåendeSkole 1–2 timer

Innenfor/Utenfor

En læringssti om innenforskap og utenforskap som passer til elever på VGS

VideregåendeSkole 1–2 timer

Klassevenner - alle skal være med

En animasjonsserie om å skape trygge klassemiljø og redusere mobbing, tilpasset 1-4. trinn. Illustrasjon: Bivrost Film/ Redd Barna

Barneskole 1–2 timer
Illustrasjonsbilde fra undervisningsopplegget, fra NRK super og Redd Barna

Rasisme

Et undervisningsopplegg basert på informasjonsfilmer om rasisme, tilpasset 5-7. trinn.

BarneskoleSkole Over flere dager
Jente som ser ned på mobilen sin

Digitalspill: Hjelpehånda

Et digitalspill for sosial og emosjonell læring

VideregåendeUngdomsskoleSkoleDigital markering 1–2 timer

Følelser

Et undervisningsopplegg om følelser for 5.-7. trinn utviklet av Røde Kors og RVTS Øst

Barneskole 1–2 timer

Det nye nabolaget

En øvelse som skape refleksjoner over ulike typer identiteter, og hvordan ideer knyttet til etnisitet kan overskygge for andre identiteter.

BarneskoleVideregåendeUngdomsskoleSkoleNærmiljøetPrivat markering 1–2 timer

The danger of a single story

Opplegget handler om hvordan fordommer og stereotypier kan utvikle seg og forsterkes. Studentene utvikler bevissthet om egne fordommer.

VideregåendeUngdomsskoleSkole 1–2 timer

Et menneske en stjerne

Dette er et praktisk opplegg som handler om identitetsbevissthet, som skal skape refleksjoner rundt mangfold og fellesskap.

BarneskoleUngdomsskoleSkole 1–2 timer

Tenk om alle kunne være akkurat som meg

Refleksjonsspørsmål om likheter/ulikheter fra Dembra.

BarneskoleUngdomsskoleVideregående 1–2 timer

Slik markerer du Verdensdagen

Få oversikt over de viktigste milepælene i kampanjen, og råd og tips til hvordan du kan gå fram for å planlegge markeringen.

Registrer din markering

Har du planen klar? Sett din markering på kartet ved å registrere den her!